Splníme Vám viac než len 3 priania

Vyhodnotenie grantového programu „Zelená dobrovoľníkom“

Dňa 13. marca 2018 zasadla hodnotiaca komisia ku grantovému programu ,,Zelená dobrovoľníkom”, aby zo všetkých prijatých žiadostí vybrala projekty, ktoré finančne podporí. Rozhodla sa pre 30 projektov, pochádzajúcich od subjektov z celého Slovenska, na ktoré Nadácia Volkswagen Slovakia vyčlenila sumu takmer 15 000 eur.

Všetky podporené projekty v rámci grantového programu ,,Zelená dobrovoľníkom” si môžete pozrieť na facebooku Nadácie Volkswagen Slovakia.


Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom