• EDOTÁCIE
  • Články
  • Výsledky 8. zasadnutia Monitorovacieho výboru

Splníme Vám viac než len 3 priania

Výsledky 8. zasadnutia Monitorovacieho výboru

Vážení žiadatelia, 15. októbra 2019 zasadal v Petronell-Carnuntum 8. Monitorovací výbor Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, na ktorom bola schválená (s podmienkami) 1 žiadosť zo 4 predložených v rámci 5. hodnotiaceho kola.


Výsledky výberu projektov, ako aj zoznam odborných hodnotiteľov nájdete tu.

Indikatívny zostatok po 5. kole nájdete tu.

 

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom