Splníme Vám viac než len 3 priania

Výsledky septembrovej uzávierky SIETE MEDZI MESTAMI

Výsledky opatrenia Siete medzi mestami - septembrová uzávierka, sú známe od pondelka, 4.12.2017. Nájdete ich na web stránke agentúry EACEA.

Zo siedmich slovenských žiadateľov uspela obec Svodín s projektom "YOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Network for challenging Euroscepticism and motivating young European citizens to participate in 2019 European Elections," v ktorom spolupracuje až s deviatimi európskymi partermi. (voľný preklad návzu projektu Mládež je európska budúcnosť - Sieť proti euroskeptizmu a motivácie mladých občanov zúčastniť sa Eurovolieb v roku 2019)

Obce Svodín týmto gratulujeme k úspešnému projektu.

Zdroj: Európsky kontaktný bod

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom