Splníme Vám viac než len 3 priania

Výzva na akciu na spoluprácu v rámci Vnútroafrickej mobilitnej schémy vo vysokoškolskom sektore

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, kultúru a audiovizuálnu oblasť so sídlom v Bruseli zverejnila výzvu na akciu na spoluprácu v rámci Vnútroafrickej mobilitnej schémy vo vysokoškolskom sektore. Schéma podporuje spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania medzi krajinami Afriky. Cieľom programu je podporovať trvalo udržateľný rozvoj a v konečnom dôsledku prispievať k znižovaniu chudoby zvyšovaním dostupnosti vyškolenej a kvalifikovanej pracovnej sily na vysokej úrovni v Afrike. Nejde o mobilitný program medzi inštitúciami v Európe a Afrike. Vysokoškolské inštitúcie zo štátov Európskej únie sa však môžu zúčastniť ako technickí partneri v týchto partnerstvách. Technický partner by mal poskytovať podporu pri riadení partnerstva, organizácii a realizácii mobilít. Z tohto dôvodu by technický partner mal mať dostatočné skúsenosti v riadení medzinárodnej mobility, napríklad Medzinárodnej kreditovej mobility (KA107). 
Žiadateľ o grant musí byť inštitúcia z Afriky. Konzorcium musí byť zložené z minimálne 4 vysokoškolských inštitúcii v Afrike a jedného technického partnera z EÚ. Maximálna veľkosť konzorcia je limitovaná na 6 partnerov, rovnako musia byť však zapojené minimálne tri  z piatich afrických regiónov. Predpokladané je financovanie 6 až 7 projektov z tejto výzvy. Prihlášky sa podávajú priamo do EACEA a termín na podanie je 12. jún 2019 do 12:00. Viac informácii na web stránke Výzvy.

 
Zdroj: SAAIC

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom