• EDOTÁCIE
  • Články
  • VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FP – HUSK-2302

Splníme Vám viac než len 3 priania

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FP – HUSK-2302

Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako riadiaci orgán a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako národný orgán vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu Interreg Maďarsko – Slovensko.

Predmetom výzvy sú nasledovné hlavné činnosti: 

Hlavná činnosť 1.2.1 – Ochrana a zachovanie prírodného kapitálu

  • Opatrenie 1.2.1/A): Ochrana životného prostredia
  • Opatrenie 1.2.1/B): Biodiverzita
  • Opatrenie 1.2.1/C): Zelená infraštruktúra

Koordinátorka: Viktória Bančanská | vbancanska@skhu.eu | +36 20 312 4949

Hlavná činnosť 1.2.2 – Spoločné riadenie rizík 

  • Opatrenie 1.2.2/A): Riadenie povodňových rizík a vodné hospodárstvo
  • Opatrenie 1.2.2/B): Riadenie rizík katastrof

Koordinátorka: Arianna Biriki | abiriki@skhu.eu | +36 30 639 9502

Hlavná činnosť 2.4.1 – Zachovanie miestneho dedičstva

Koordinátorka: Andrea Hegyháti-Molnár | ahegyhati-molnar@skhu.eu | +36 30 239 1898

Žiadosti sa majú predkladať v anglickom jazyku online cez Interreg+ monitorovací systém. Interreg+ monitorovací systém bude prístupný od 15/06/2023. Do tej doby navrhujeme žiadateľom používať „Návrh formulára žiadosti“ vo formáte Excel na vývoj svojej projektovej časti a zdieľanie so svojimi partnermi.

Konečný termín na predkladanie Žiadostí o poskytnutie FP v rámci výzvy je: 15. augusta 2023, utorok, 16:00 SEČ

Výzvu a všetky súvisiace dokumenty si môžete stiahnuť na https://www.skhu.eu/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-fp/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp-husk-2302, všetky dokumenty spolu v jednom súbore nájdete ako Application_package_HUSK-2302_v1-00.zip, prípadne jednotlivo.

Informačné dni a workshopy na hľadanie partnerov 

Súvisiace s výzvou na predkladanie žiadostí organizujeme informačné dni a workshopy na vyhľadávanie partnerov. Zaregistrujte sa na jedno z týchto podujatí ešte dnes, aby ste si zabezpečili svoje miesto.

  • Budapešť 30. mája 2023 - Zaregistrujem sa. Konečný dátum registrácie: 23. mája 2023
  • Bratislava 31. mája 2023 - Zaregistrujem sa. Konečný dátum registrácie: 26. mája 2023
  • Košice 6. júna 2023 - Zaregistrujem sa. Konečný dátum registrácie: 2. júna 2023 do 12:00 hod.

Na podujatiach bude zabezpečené maďarské a slovenské tlmočenie.

Prajeme Vám veľa úspechov!

Zdroj: Nitriansky samosprávny kraj

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom