• EDOTÁCIE
  • Články
  • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu ŽSK

Splníme Vám viac než len 3 priania

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu ŽSK

Na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 
Zdroj: ŽSK

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom