Splníme Vám viac než len 3 priania

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP RH – december 2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok financovaných z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 pre Prioritu Únie 3, Konkrétny ciel 3.2 a Opatrenie 3.2.1

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom