• EDOTÁCIE
  • Články
  • Vyzvanie na národný projekt Korona te merel

Splníme Vám viac než len 3 priania

Vyzvanie na národný projekt Korona te merel

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 30. júna 2020 vyzvanie pre národný projekt Korona te merel s kódom OPLZNP-PO5-2020-2. Národný projekt je zameraný na zlepšenie situácie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia špecificky pre riešenie situácie v súvislosti s pandémiou COVID - 19.

Dátum vyhlásenia: 30. júna 2020

Dátum uzavretia: 31. decembra 2020

 

Vyzvanie na národný projekt Korona te merel (PDF, 775 kB)

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 428 kB)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa s prílohami (ZIP, 348 kB)

Príloha č. 3 - Zoznam oprávnených území v NP (XLSX, 52 kB)

Príloha č. 4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 464 kB)

Príloha č. 5 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov (PDF, 247 kB)

Príloha č. 6 - Zoznam ďalších údajov (PDF, 327 kB)

Príloha č. 7 - Podmienky súladu do NP s 3D princípmi (PDF, 351 kB)

Príloha č. 8 - Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP (PDF, 215 kB)

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom