Splníme Vám viac než len 3 priania

Zápisnica z VIII zasadnutia Monitorovacieho výboru

Protokol z VIII zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko.

 
Zdroj: STS PL-SK

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom