Splníme Vám viac než len 3 priania

Zverejnenie prezentácií z informačných seminárov pre prijímateľov výzvy „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole.“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle prezentácie z informačného seminára pre prijímateľov k výzve OP ĽZ s názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“

Všetky prezentácie, spolu s textom výzvy a prílohami výzvy nájdete na: http://www.minedu.sk/762018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti...

 
Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom