• EDOTÁCIE
  • Články
  • Zverejnenie zápisnice z verejného prerokovania Správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie a návrhu strategického dokumentu pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027

Splníme Vám viac než len 3 priania

Zverejnenie zápisnice z verejného prerokovania Správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie a návrhu strategického dokumentu pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko zverejňuje zápisnicu z verejného prerokovania Správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie – „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“ a návrhu strategického dokumentu – „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“

Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom