• EDOTÁCIE
  • GRANT klub

Splníme Vám viac ako len 3 želania

Vstúpiť do GRANT klubu

Vďaka vstupu do klubu budete dostávať:

  • Dotačné možnosti vhodné pre Vašu organizáciu
  • Stručné a podstatné informácie
  • Kontakty pre Vaše prípadné dotazy
  • Pozvánky na semináre a konferencie

Naši poradcovia zhodnotia Váš potenciál získania dotácie a ušetria váš čas. Aby sme vás mohli zaradiť do klubu,  potrebujeme poznať nižšie uvedené údaje. Údaje, ktoré nám poskytnete, nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane a slúžia výhradne pre účely GRANT klubu.

Proces registrácie do GRANT klubu:

  • Na základe Vašej registrácie sa Vám ozve náš poradca, ktorý s Vami preberie všetko podstatné a Vašu registráciu spoločne s Vami dokončí.
  • Na registráciu do GRANT klubu nie je právny nárok.

Zasielanie newsletterov pre právnické osoby a podnikateľov musí byť ošetrené –  odosielanie bez súhlasu  nie je porušením GDPR, ale zákona o reklame č. 147/2001 Z .z. v platnom znení.

Tento zákon už nerozlišuje príjemcu reklamy na fyzické či právnické osoby, preto podľa zákona o reklame je nevyžiadaná reklama zakázaná aj keď je príjemcom iná firma.

Za reklamu sa považuje:

predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu.

Ak napríklad v e-maile uvediete ponuku svojich služieb alebo hoci len odkaz na vašu webstránku, kde sa takáto ponuka nachádza, ide o reklamu.

Porušovanie tohto zákazu kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia. Tá posudzuje nevyžiadanú reklamu práve podľa zákona o reklame a nie podľa zákona o elektronických komunikáciách.

Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne, spisová zn. 11 S/47/2015-63.

Všeobecné podmínky

* Povinné údaje
Náhľad PDF
Takto vyzerá email s odporúčaniami,
ktorý od nás budete dostávať.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom