• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 13I03-21-V07 - Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

13I03-21-V07 - Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 28. 11. 2022 do 28. 02. 2023

Predmet podpory

Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti, prostredníctvom vybudovania nových a rekonštrukciou existujúcich kamenných hospicov.

Operačné programy

 • Zdravie

Oprávnenosť žiadateľa

Prevádzkovatelia existujúcich a novovzniknutých kamenných hospicov.

Územné obmedzenie

Pre realizáciu projektu je oprávneným územím celé Slovensko.

Podporované (oprávnené) aktivity

A) Rozšírenie siete kamenných hospicov. Nové zariadenie musí mať 20 až 26 lôžok.
B) Obnova siete kamenných hospicov. V rámci realizácie projektu sa musí obnoviť minimálne 10 lôžok.

Dĺžka realizácie projektu

Obdobie oprávnenosti výdavkov je stanovené medzi 1. februárom 2020 a 30. septembrom 2025.
Realizácia hlavných aktivít ŽoPPM musí byť ukončená do 30. júna 2025.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Zdravotníctvo

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 100
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 100
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 100
NNO, cirkev 0 100
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100
nezisková organizácia 0 100

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Maximálna výška príspevku pre výstavbu nového hospicu na 1 žiadateľa: 85 353 eur/1 lôžko.

Maximálna výška príspevku pre rekonštrukciu existujúceho hospicu na 1 žiadateľa: 57 286 eur/1 lôžko.

Doplňujúce a špecifické informácie

Nová budova musí spadať do energetickej triedy A0.
Pri obnovovanej budove je potrebné splniť cieľ úspory minimálne 30% primárnej energie, v porovnaní so stavom pred realizáciou projektu.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom