• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy

Splníme Vám viac než len 3 priania

02I02-29-V01: Výzva č. 1 na predkladanie ŽoPPM na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Energetická efektívnosť
Žiadatel:
štátny podnik, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa
Výška dotácie:
200 až 5000 tis. pre štátny podnik
200 až 5000 tis. pre samospráva
200 až 5000 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
200 až 5000 tis. pre štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

11I01-21-V28 - Finančná podpora pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie nových všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach

Podporované oblasti:
Zdravotníctvo
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Výška dotácie:
60 až 80 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
60 až 80 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
60 až 80 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
60 až 80 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
až 100 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 100 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 100 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 100 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

13I01-22-V01 - Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

Podporované oblasti:
Podporované aktivity , Miestny rozvoj , Zdravotníctvo
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, nezisková organizácia, združenie právnických osôb, združenie fyzických osôb
Výška dotácie:
100 tis. pre NNO, cirkev
100 tis. pre samospráva
100 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
100 tis. pre nezisková organizácia
100 tis. pre združenie právnických osôb
100 tis. pre združenie fyzických osôb
Miera podpory:
až 100 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre samospráva
až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 100 % pre nezisková organizácia
až 100 % pre združenie právnických osôb
až 100 % pre združenie fyzických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

09I01-03-V04 - Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra
Žiadatel:
malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy, výskumná inštitúcia, združenie právnických osôb
Výška dotácie:
až 200 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 200 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 200 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 200 tis. pre štátny podnik
až 200 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 200 tis. pre univerzity a vysoké školy
až 200 tis. pre výskumná inštitúcia
až 200 tis. pre združenie právnických osôb
Miera podpory:
25 až 100 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
25 až 100 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 100 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
25 až 100 % pre štátny podnik
25 až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
25 až 100 % pre univerzity a vysoké školy
25 až 100 % pre výskumná inštitúcia
25 až 100 % pre združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PSK-MZP-002-2023-DV-KF - Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov

Podporované oblasti:
Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou
Žiadatel:
samospráva, združenie právnických osôb
Miera podpory:
85 až 92 % pre samospráva
85 až 92 % pre združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR - Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov

Podporované oblasti:
Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou
Žiadatel:
samospráva, združenie právnických osôb
Miera podpory:
85 až 92 % pre samospráva
85 až 92 % pre združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

03I04-26-V02 - Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Ovzdušie , Doprava
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Výška dotácie:
až 15 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 15 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 15 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 15 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
až 50 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 50 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 50 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 50 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

2023/001 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Vzdelávanie
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, univerzity a vysoké školy
Výška dotácie:
100 až 1100 tis. pre NNO, cirkev
100 až 1100 tis. pre samospráva
100 až 1100 tis. pre univerzity a vysoké školy
Miera podpory:
až 70 % pre NNO, cirkev
až 70 % pre samospráva
až 70 % pre univerzity a vysoké školy
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PSK-MIRRI-005-2023-DV-FST - Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Doprava
Žiadatel:
stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), samospráva
Výška dotácie:
až 14 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 14 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 14 mil. pre samospráva
Miera podpory:
až 100 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 100 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 100 % pre samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PSK-MIRRI-004-2023-DV-FST - Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie

Podporované oblasti:
Obnoviteľné zdroje energie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Výška dotácie:
až 10 mil. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 10 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 10 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 10 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
50 až 65 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
50 až 65 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
40 až 55 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
30 až 45 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa, nezisková organizácia, združenie právnických osôb, združenie fyzických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

01I01-26-V06 - Výstavba nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy

Podporované oblasti:
Obnoviteľné zdroje energie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Výška dotácie:
až 5 mil. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 5 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 5 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 5 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
až 45 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 45 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 45 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 45 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, sociálnej inklúzii a sociálnych inováciách

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Medzinárodná spolupráca
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy, nezisková organizácia, združenie právnických osôb
Výška dotácie:
10 až 80 tis. pre NNO, cirkev
10 až 80 tis. pre samospráva
10 až 80 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
10 až 80 tis. pre univerzity a vysoké školy
10 až 80 tis. pre nezisková organizácia
10 až 80 tis. pre združenie právnických osôb
Miera podpory:
až 80 % pre NNO, cirkev
až 80 % pre samospráva
až 80 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 80 % pre univerzity a vysoké školy
až 80 % pre nezisková organizácia
až 80 % pre združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy, nezisková organizácia, združenie právnických osôb
Výška dotácie:
10 až 80 tis. pre NNO, cirkev
10 až 80 tis. pre samospráva
10 až 80 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
10 až 80 tis. pre univerzity a vysoké školy
10 až 80 tis. pre nezisková organizácia
10 až 80 tis. pre združenie právnických osôb
Miera podpory:
až 80 % pre NNO, cirkev
až 80 % pre samospráva
až 80 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 80 % pre univerzity a vysoké školy
až 80 % pre nezisková organizácia
až 80 % pre združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

11I03-21-V19 - Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou

Podporované oblasti:
Zdravotníctvo
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, nezisková organizácia, združenie právnických osôb, združenie fyzických osôb
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 90 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre samospráva
až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 90 % pre nezisková organizácia
až 100 % pre združenie právnických osôb
až 100 % pre združenie fyzických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PSK-MIRRI-002-2023-DV-EFRR - Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Doprava
Žiadatel:
samospráva
Výška dotácie:
322 až 4600 tis. pre samospráva
Miera podpory:
až 92 % pre samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Doprava
Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

1.6 Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy, nezisková organizácia, združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy, nezisková organizácia, združenie právnických osôb
Miera podpory:
0 až 1 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
0 až 1 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
0 až 1 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
0 až 1 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
0 až 1 % pre NNO, cirkev
0 až 1 % pre samospráva
0 až 1 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
0 až 1 % pre univerzity a vysoké školy
0 až 1 % pre nezisková organizácia
0 až 1 % pre združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy, nezisková organizácia, združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy, nezisková organizácia, združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy, nezisková organizácia, združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy, nezisková organizácia, združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

10I04-20-V01 - Audit úrovne internacionalizácie a implementácia projektov internacionalizácie vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra , Vzdelávanie
Žiadatel:
univerzity a vysoké školy, výskumná inštitúcia
Výška dotácie:
až 600 tis. pre univerzity a vysoké školy
až 600 tis. pre výskumná inštitúcia
Miera podpory:
až 100 % pre univerzity a vysoké školy
až 100 % pre výskumná inštitúcia
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

10I04-20-V03 - Výzva na podporu projektov propagácie vysokých škôl v zahraničí

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra , Vzdelávanie
Žiadatel:
univerzity a vysoké školy
Výška dotácie:
až 455 tis. pre univerzity a vysoké školy
Miera podpory:
až 100 % pre univerzity a vysoké školy
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST - Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, nezisková organizácia
Výška dotácie:
250 až 4000 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
250 až 4000 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
250 až 4000 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
250 až 4000 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
250 až 4000 tis. pre samospráva
250 až 4000 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
250 až 4000 tis. pre nezisková organizácia
Miera podpory:
až 92 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 92 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 92 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 92 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 92 % pre samospráva
až 92 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 92 % pre nezisková organizácia
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov s orientáciou na občanov a podnikateľov.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Modernizácia RĽZ a zvyšovanie kompetencií zamestnancov.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zabezpečenie transparentného a efektívneho uplatňovania pravidiel verejného obstarávania a podpora dôsledného uplatňovania princípov 3E.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zefektívnenie súdneho systému.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Podpora malých a stredných podnikov , Odpady , Environmentálne záťaže
Žiadatel:
samospráva
Výška dotácie:
10 až 200 tis. pre samospráva
Miera podpory:
až 100 % pre samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov

Podporované oblasti:
Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Výška dotácie:
10 až 100 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
10 až 100 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
10 až 100 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Miera podpory:
70 až 85 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
70 až 85 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
70 až 85 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPLZ-PO5-2017-2 Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ

Podporované oblasti:
Vzdelávanie , Integrácia MRK
Žiadatel:
NNO, cirkev
Výška dotácie:
24 až 214 tis. pre NNO, cirkev
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), NNO, cirkev, samospráva
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 95 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO4-SC431-2017-16 Aktualizovaná výzva na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO2-SC211-2017-17 - Alktualizovaná výzva prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú - existujúce zariadenia

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
95 % pre NNO, cirkev
95 až 100 % pre samospráva
95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Odkanalizovanie a ČOV v chránených vodohospodárskych oblastiach

Podporované oblasti:
Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou
Žiadatel:
veľký podnik (250 a viac zamestnancov), samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa , Miestny rozvoj , Ovzdušie , Energetická efektívnosť
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zhodnocovanie BRO - výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a el. energie

Podporované oblasti:
Obnoviteľné zdroje energie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Energetická efektívnosť , Obnoviteľné zdroje energie
Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy
Výška dotácie:
70000 až 1000000 mil. pre samospráva
70000 až 1000000 mil. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
až 95 % pre samospráva
až 95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

AKTUALIZOVANÁ: OPLZ-PO6-SC613-2016-2 Rekonštrukcia a výstavba komunitných centier

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
až 95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie

Podporované oblasti:
Zmena klímy
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Podpora inteligentných inovácií v priemysle v Bratislavskom kraji

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Podpora sieťovania podnikov

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Poskytovanie štipendií žiakom SŠ

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
NNO, cirkev
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Podpora programov prestupného bývania

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Pracovné miesta pre mladých

Podporované oblasti:
Zamestnanosť
Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Sociálne podniky

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Asistenti bývania

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Pripravovaná Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni (jasle)

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, nezisková organizácia
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
až 95 % pre samospráva
až 95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 95 % pre nezisková organizácia
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Pripravovaná výzva Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Podporované oblasti:
Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), samospráva
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 95 % pre samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Pripravovaná výzva na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy
Miera podpory:
až 90 % pre NNO, cirkev
až 95 % pre samospráva
až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 95 % pre univerzity a vysoké školy
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Pripravovaná výzva: OPKZP/PO4/SC431 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Podporované oblasti:
Energetická efektívnosť
Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy, štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO6-SC61-2021-85 - Podpora efektívnej implementácie IROP pre žiadateľov Trnavský samosprávny kraj a Trenčiansky samosprávny kraj

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
samospráva
Miera podpory:
až 100 % pre samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

57/PRV/2022 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

07I02-20-V01 - Odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných školách

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Vzdelávanie , Integrácia MRK , Energetická efektívnosť
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa, nezisková organizácia, združenie fyzických osôb
Miera podpory:
až 100 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 100 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 100 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 100 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 100 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre samospráva
až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 100 % pre štátna správa
až 100 % pre nezisková organizácia
až 100 % pre združenie fyzických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

06I01-20-V01 - Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Vzdelávanie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa, nezisková organizácia, združenie fyzických osôb
Výška dotácie:
až 130 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 130 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 130 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 130 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 130 tis. pre NNO, cirkev
až 130 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 130 tis. pre štátna správa
až 130 tis. pre nezisková organizácia
až 130 tis. pre združenie fyzických osôb
Miera podpory:
až 100 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 100 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 100 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 100 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 100 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 100 % pre štátna správa
až 100 % pre nezisková organizácia
až 100 % pre združenie fyzických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

07I02-20-V02 - Zvýšenie kapacít základných škôl

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Vzdelávanie , Integrácia MRK
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa, nezisková organizácia, združenie fyzických osôb
Miera podpory:
až 100 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 100 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 100 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 100 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 100 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre samospráva
až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 100 % pre štátna správa
až 100 % pre nezisková organizácia
až 100 % pre združenie fyzických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

06R01-20-V02 - Zvýšenie kapacít materských škôl

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Vzdelávanie , Energetická efektívnosť
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa, nezisková organizácia, združenie fyzických osôb
Miera podpory:
až 100 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 100 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 100 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 100 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 100 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre samospráva
až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 100 % pre štátna správa
až 100 % pre nezisková organizácia
až 100 % pre združenie fyzických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO9-SC91-2023-108 - Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
samospráva
Miera podpory:
až 100 % pre samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

61/PRV/2022 - Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Podporované oblasti:
Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Výška dotácie:
10 až 700 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
10 až 700 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
10 až 700 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
10 až 700 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
až 100 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 100 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 100 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 100 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

09I02-03-V03 - Podpora spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - inovačné vouchery

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Výška dotácie:
2 až 15 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
2 až 15 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
2 až 15 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Miera podpory:
až 85 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 85 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 85 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

09I02-03-V04 - Podpora spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - digitálne vouchery

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Výška dotácie:
2 až 15 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
2 až 15 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
2 až 15 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Miera podpory:
až 85 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 85 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 85 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PSK-MH-001-2023-DV-FST - Výzva zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Žiadatel:
veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Výška dotácie:
200 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
40 až 60 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Pripravovaná výzva: PVE a batériové systémy

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov , Energetická efektívnosť , Obnoviteľné zdroje energie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom