Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zhodnocovanie BRO - výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a el. energie


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 1. kvartál 2018

Predmet podpory

Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov - výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie - schéma štátnej pomoci.

Operačné programy

  • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

  • fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Obnoviteľné zdroje energie

Typ žiadateľa a výška podpory

  • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
  • malý podnik (10-49 zamestnancov)
  • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
  • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
  • štátny podnik

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom