• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zefektívnenie súdneho systému.
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zefektívnenie súdneho systému.


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií

Operačné programy

  • Efektívna verejná správa

Podporované (oprávnené) aktivity

  • Reforma štruktúry a optimalizácia procesov v súdnictve,
  • Vzdelávanie – systém kontinuálneho vzdelávania,
  • Rozpočtové plánovanie
  • Riadenie ľudksých zdrojov

Podporované oblasti

  • Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Typ žiadateľa a výška podpory

  • príspevkové a rozpočtové organizácie
  • štátna správa

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom