• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • Podpora CŽV a zvýšenie kvality CŽV
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Podpora CŽV a zvýšenie kvality CŽV


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 1. kvartál 2018

Predmet podpory

Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Operačné programy

  • Ľudské zdroje

Územné obmedzenie

  • oprávnené celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom