• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • Podpora rozvoja regionálnej a miestnej zamestnanosti prostredníctvom subjektov sociálnej ekonomiky
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Podpora rozvoja regionálnej a miestnej zamestnanosti prostredníctvom subjektov sociálnej ekonomiky


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 2. kvartál 2018

Predmet podpory

Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Operačné programy

  • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

  • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Územné obmedzenie

  • oprávnené celé územie SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Zamestnanosť

Typ žiadateľa a výška podpory

  • NNO, cirkev
  • samospráva

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom