• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • Podpora profesijne orientovaných bakalárskych programov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Podpora profesijne orientovaných bakalárskych programov


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 4. kvartál 2018

Predmet podpory

Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

Operačné programy

  • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

Územné obmedzenie

  • oprávnené celé územie SR

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom