Splníme Vám viac ako len 3 želania

Univerzálne navrhovanie tovarov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré slúžia širokej verejnosti


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 3. kvartál 2018

Predmet podpory

Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Operačné programy

  • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

  • Nadácia
  • Nezisková organizácia
  • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • Záujmové združenie právnických osôb
  • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Územné obmedzenie

  • oprávnené celé územie SR

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Prevencia a eliminácia diskriminácie

Typ žiadateľa a výška podpory

  • NNO, cirkev

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom