• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií

Predmet podpory

 • Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu.

Operačné programy

 • Výskum a inovácie

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Podpora transferu poznatkov a technológií získaných výskumnými inštitúciami do praxe
 • Podpora prístupu výskumných inštitúcií k elektronickým informačným zdrojom
 • Centrálna IKT infraštruktúra pre inštitúcie VaV
 • Podpora národného systému pre popularizáciu VaV

Podporované oblasti

 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií
 • Výskumná a inovačná infraštruktúra
 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom