• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • Sociálne podniky
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Sociálne podniky


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 3. kvartál 2018

Predmet podpory

Zvýšiť mieru zamestnanosti MRK v subjektoch sociálnej ekonomiky v územiach s prítomnosťou MRK

Operačné programy

  • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

  • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Územné obmedzenie

  • oprávnené celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Integrácia MRK

Typ žiadateľa a výška podpory

  • samospráva

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom