• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie)
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie)


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 1. kvartál 2018

Predmet podpory

Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Operačné programy

  • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

  • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Územné obmedzenie

  • celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Integrácia MRK

Typ žiadateľa a výška podpory

  • samospráva

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom