• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zabezpečenie transparentného a efektívneho uplatňovania pravidiel verejného obstarávania a podpora dôsledného uplatňovania princípov 3E.
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zabezpečenie transparentného a efektívneho uplatňovania pravidiel verejného obstarávania a podpora dôsledného uplatňovania princípov 3E.


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií

Operačné programy

 • Efektívna verejná správa

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Zvyšovanie verejného dohľadu nad verejným obstarávaním
 • Znižovanie korupcie, podpora nezávislosti a zvýšenie transparentnosti procesov v oblasti verejného obstarávania
 • Zavedenie opatrení podporujúcich e-procurement a e-invoicing a elektronických nástrojov na podporu procesov verejného obstarávania
 • Posilnenie kapacity orgánov zodpovedných za verejné obstarávanie v súlade s medzinárodnou dobrou praxou
 • Tvorba politík verejného obstarávania, ktoré podporujú oblasti zamestnanosti, inovácií, environmentálnych prístupov k vynakladania verejných zdrojov, zvyšovanie dostupnosti verejných investícií malým a stredným hospodárskym subjektom
 • Realizácia pilotných projektov aplikujúcich metodiky vytvorené v rámci jednotlivých politík
 • Vyhotovenie databázy – sprístupnenie projektov/postupov/nástrojov reprezentujúcich „dobrú prax“

Podporované oblasti

 • Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Typ žiadateľa a výška podpory

 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom