Splníme Vám viac ako len 3 želania

Pracovné miesta pre mladých


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 1. kvartál 2018

Predmet podpory

Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu

Operačné programy

  • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

  • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
  • Príspevková organizácia
  • Rozpočtová organizácia

Územné obmedzenie

  • oprávnené celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Zamestnanosť

Typ žiadateľa a výška podpory

  • samospráva
  • príspevkové a rozpočtové organizácie

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom