• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Pracovné miesta pre mladých
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Pracovné miesta pre mladých


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 1. kvartál 2018

Predmet podpory

Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

 • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
 • Príspevková organizácia
 • Rozpočtová organizácia

Územné obmedzenie

 • oprávnené celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Zamestnanosť

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom