• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • Podpora splnenia kvalifikačných predpokladov opatrovateľov/opatrovateliek detí poskytujúcich starostlivosť o deti v oblasti sociálnych služieb
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Podpora splnenia kvalifikačných predpokladov opatrovateľov/opatrovateliek detí poskytujúcich starostlivosť o deti v oblasti sociálnych služieb


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 1. kvartál 2018

Predmet podpory

Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien

Operačné programy

  • Ľudské zdroje

Územné obmedzenie

  • oprávnené celé územie SR

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Zamestnanosť

Typ žiadateľa a výška podpory

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom