• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia (skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií)
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia (skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií)


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 4. kvartál 2018

Operačné programy

  • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

Príspevková organizácia MŽP SR poverená činnosťami v oblasti ochrany ovzdušia

Podporované (oprávnené) aktivity

  • skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Ovzdušie

Typ žiadateľa a výška podpory

  • samospráva
  • príspevkové a rozpočtové organizácie

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom