• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Podpora programov prestupného bývania
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Podpora programov prestupného bývania


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 1. kvartál 2018

Predmet podpory

Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

 • Cirkevná organizácia
 • Nadácia
 • Nezisková organizácia
 • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Územné obmedzenie

 • oprávnené celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Integrácia MRK

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom