• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Poskytovanie štipendií žiakom SŠ
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Poskytovanie štipendií žiakom SŠ


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 1. kvartál 2018

Predmet podpory

Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

 • Cirkevná organizácia
 • Nadácia
 • Nezisková organizácia
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • Verejnoprávna inštitúcia
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Územné obmedzenie

 • oprávnené celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom