• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • Služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 4. kvartál 2018

Predmet podpory

Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien

Operačné programy

  • Ľudské zdroje

Územné obmedzenie

  • oprávnené celé územie SR

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom