• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 3. kvartál 2018

Predmet podpory

Vypracovanie účelových energetických auditov s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • subjekty ústrednej správy
 • subjekty územnej samosprávy
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnená aktivita C: Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
 • Miestny rozvoj
 • Ovzdušie
 • Energetická efektívnosť

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom