• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií (aktivita - zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev,) 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidiecky
Splníme Vám viac ako len 3 želania

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií (aktivita - zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev,) 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidiecky


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 1. kvartál 2018

Operačné programy

  • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

* výzva určená pre miestne skupiny rozvojha vedené komunitou (CLLD)

Územné obmedzenie

  • celé územie SR

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Podpora malých a stredných podnikov
  • Zamestnanosť

Typ žiadateľa a výška podpory

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom