• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií

Predmet podpory

 • Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb

Operačné programy

 • Výskum a inovácie

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov
- úverové programy,
- fond rizikového kapitálu,
 • Poskytovanie informačných a poradenských služieb pre rozvoj MSP
- odborné poradenstvo zamerané na zvyšovanie podnikateľských zručností,
- odborné poradenstvo na zvyšovanie zručností prostredníctvom zavádzania štandardov kvality,
- semináre/workshopy,
- vytváranie databáz špecializovaného poradenstva vrátane sieťovania,
- súťaže s cieľom podporenia príkladov dobrej podnikateľskej praxe,
- školenia zamerané na zvyšovanie kvality podnikateľského poradenstva,
- marketingová komunikácia nových trendov a tém v podnikaní.
 • Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP
- informovanie o možnostiach a výhodách elektronického podnikania pre MSP,
- poradenstvo o jednotlivých formách elektronického podnikania,
- rozvoj znalostí a zručností MSP v oblasti elektronického podnikania,
- technická podpora pri tvorbe webových stránok firiem, e-shopov a pod. formou vytvorenia generických aplikácií,
- finančná podpora na tvorbu aplikácií pre elektronické podnikanie
 • Podpora rozvoja alternatívnych foriem podnikania
 • Tvorba nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu
 • Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky
 • Monitorovanie podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“.

Podporované oblasti

 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií
 • Výskumná a inovačná infraštruktúra
 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom