• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • Využívanie sociálnych inovácií v prostredí MSP
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Využívanie sociálnych inovácií v prostredí MSP


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 3. kvartál 2018

Operačné programy

  • Výskum a inovácie

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom