• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 4/FMP/6c/I, N -Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Splníme Vám viac ako len 3 želania

4/FMP/6c/I, N -Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 03. 11. 2020 do 11. 01. 2021

Predmet podpory

Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Typy malých projektů přípustné ve výzvě:
 • Investiční malé projekty
 • Neinvestiční malé projekty

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Oprávnenosť žiadateľa

 • stát a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené státem
 • veřejné vysoké školy
 • sdružení právnických osob z veřejné správy
 • vyšší územní celky a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené vyšším územním celkem
 • obce a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené obcí
 • nevládní organizace/ neziskové organizace

Územné obmedzenie

 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.
 • Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, oddechové zóny). V rámci fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.
 • Plánování, příprava a budování cyklotras a turistických stezek s důrazem na zlepšení propojení kulturní a přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu.
 • Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví, tj. spojování více objektů kulturního a přírodního dědictví do ucelených produktů pro návštěvníky.
 • Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví.
 • Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví.
 • Řízení malého projektu (povinná aktivita).
 • Zabezpečení povinné publicity malého projektu (povinná aktivita).

Dĺžka realizácie projektu

12 měsíců
Malé projekty INVESTIČNÍ musí být zrealizovány nejpozději do 31. 3. 2023. Malé projekty NEINVESTIČNÍ nejpozději do 31. 12. 2022.

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Medzinárodná spolupráca

Typ žiadateľa a výška podpory

 • štátny podnik
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
štátny podnik 0 100 3 000 30 000
NNO, cirkev 0 95 3 000 30 000
samospráva 0 95 3 000 30 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 3 000 30 000
univerzity a vysoké školy 0 95 3 000 30 000
združenie právnických osôb 0 95 3 000 30 000

Přeshraniční dopad - přidaná hodnota projektu přeshraniční spolupráce - v této souvislosti je důležité, aby každý realizovaný malý projekt měl jasný a prokazatelný přeshraniční dopad, tj. aby výsledky a výstupy se jednoznačně projevovaly na obou stranách hranice. Malý projekt, který neobsahuje jasný a prokazatelný přeshraniční dopad, nenaplňuje cíl programu a není možné ho považovat za způsobilý pro financování z programu. Při přeshraničním dopadu se posuzuje:

 • společenský dopad,
 • dopad na cílové skupiny,
 • finanční dopad,
 • územní dopad.

Oprávnené výdavky

 • 1. Osobní náklady
 • 2. Cestovní náklady a náklady na ubytování
 • 3. Náklady na expertízu a jiné externí náklady
 • 4. Náklady na vybavení
 • 5. Investice
 • 6. Kancelářské, administrativní a jiné náklady

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Investiční malé projekty jsou ty, u kterých investiční náklady, tj. náklady z rozpočtové kapitoly:

 • 4 - Náklady na vybavení1
 • 5 – Investice
dosahují nejméně 40,01 % z celkových nákladů malého projektu, ale nejsou vyšší než 80,00 % z celkových nákladů malého projektu.

Neinvestiční malé projekty jsou ty, u kterých investiční náklady, tj. náklady z rozpočtové kapitoly:
 • 4 - Náklady na vybavení1
 • 5 – Investice
dosahují maximálně 40,00 % z celkových nákladů malého projektu.
Max výška podpory pre investičné projekty je 30 000 Eur, pre neinvestičné projekty 20 000 Eur.

Doplňujúce a špecifické informácie

Malý projekt může být způsobilý pouze za předpokladu, že splní všechna tři následující kritéria spolupráce:

 • společná příprava,
 • společná realizace,
 • společný personál.

Ostatné informácie

Přeshraniční dopad - přidaná hodnota projektu přeshraniční spolupráce - v této souvislosti je důležité, aby každý realizovaný malý projekt měl jasný a prokazatelný přeshraniční dopad, tj. aby výsledky a výstupy se jednoznačně projevovaly na obou stranách hranice. Malý projekt, který neobsahuje jasný a prokazatelný přeshraniční dopad, nenaplňuje cíl programu a není možné ho považovat za způsobilý pro financování z programu. Při přeshraničním dopadu se posuzuje:

 • společenský dopad,
 • dopad na cílové skupiny,
 • finanční dopad,
 • územní dopad.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom