• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 7/FMP/11b - Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

7/FMP/11b - Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 08. 01. 2021 do 09. 03. 2021

Predmet podpory

Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Typy malých projektů přípustné ve výzvě:
 • Neinvestiční malé projekty

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Oprávnenosť žiadateľa

 • stát a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené státem
 • veřejné vysoké školy
 • sdružení právnických osob z veřejné správy
 • vyšší územní celky a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené vyšším územním celkem
 • obce a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené obcí
 • nevládní organizace/ neziskové organizace

Územné obmedzenie

 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu.
 • Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní
správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví.
 • Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy.
 • Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.
 • Řízení malého projektu (povinná aktivita).
 • Zabezpečení povinné publicity malého projektu (povinná aktivita).

Dĺžka realizácie projektu

12 mesiacov

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Medzinárodná spolupráca

Typ žiadateľa a výška podpory

 • štátny podnik
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
štátny podnik 0 100 3 000 20 000
NNO, cirkev 0 95 3 000 20 000
samospráva 0 95 3 000 20 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 3 000 20 000
univerzity a vysoké školy 0 95 3 000 20 000
združenie právnických osôb 0 95 3 000 20 000

Přeshraniční dopad - přidaná hodnota projektu přeshraniční spolupráce - v této souvislosti je důležité, aby každý realizovaný malý projekt měl jasný a prokazatelný přeshraniční dopad, tj. aby výsledky a výstupy se jednoznačně projevovaly na obou stranách hranice. Malý projekt, který neobsahuje jasný a prokazatelný přeshraniční dopad, nenaplňuje cíl programu a není možné ho považovat za způsobilý pro financování z programu. Při přeshraničním dopadu se posuzuje:

 • společenský dopad,
 • dopad na cílové skupiny,
 • finanční dopad,
 • územní dopad.

Doplňujúce a špecifické informácie

Malý projekt může být způsobilý pouze za předpokladu, že splní všechna tři následující kritéria spolupráce:

 • společná příprava,
 • společná realizace,
 • společný personál.

Ostatné informácie

Přeshraniční dopad - přidaná hodnota projektu přeshraniční spolupráce - v této souvislosti je důležité, aby každý realizovaný malý projekt měl jasný a prokazatelný přeshraniční dopad, tj. aby výsledky a výstupy se jednoznačně projevovaly na obou stranách hranice. Malý projekt, který neobsahuje jasný a prokazatelný přeshraniční dopad, nenaplňuje cíl programu a není možné ho považovat za způsobilý pro financování z programu. Při přeshraničním dopadu se posuzuje:

 • společenský dopad,
 • dopad na cílové skupiny,
 • finanční dopad,
 • územní dopad.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom