Splníme Vám viac ako len 3 želania

III. výzva mikroprojekty 2014 - 2020 - PSK-TATRY-ŽSK - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 01. 02. 2019 do 30. 04. 2019

Predmet podpory

 • Výzva je určená pre 1. prioritnú os Programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia”.

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Poľsko

Oprávnenosť žiadateľa

zoznam oprávnených žiadateľov je zverejnený v prílohe č. 1 príručky pre mikroprijímateľa

Územné obmedzenie

okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj), okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Medzinárodná spolupráca

Typ žiadateľa a výška podpory

Celková alokácia výzvy pre Prešovský kraj: 391 183,54 EUR Celková alokácia výzvy pre Žilinský kraj: 262 889,62 EUR

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 90 2 000 100 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90 2 000 100 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90 2 000 100 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90 2 000 100 000
samospráva 0 95 2 000 100 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 2 000 100 000
nezisková organizácia 0 95 2 000 100 000

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom