• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027: priorita 2. Prepojenejšie pohraničie časť ELEKTROMOBILITA
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027: priorita 2. Prepojenejšie pohraničie časť ELEKTROMOBILITA


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 05. 06. 2023 do 29. 09. 2023
Poznámka Predpokladanou lehotou vyhodnotenia výzvy je: I/II. štvrťrok 2024.

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Poľsko

Územné obmedzenie

Pre slovenských partnerov platia nasledovné územné obmedzenia na realizáciu projektu:

 • Žilinský samosprávny kraj,
 • Prešovský samosprávny kraj,
 • okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji.

Pre cezhraničného partnera v Poľsku platia nasledovné územné obmedzenia na realizáciu projektu:
 • v Sliezskom vojvodstve: subregión Bielsko-Biała a okres Pszczyna v subregióne Tychy,
 • v Malopoľskom vojvodstve: subregióny Osvienčim, Nowy Sącz, Nowy Targ a okres Myślenice v subregióne Krakov,
 • v Podkarpatskom vojvodstve: subregióny Krosno a Przemyśl, okres Rzeszów – mesto a okres Rzeszów – okolie v subregióne Rzeszów.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • 1. rozvoj elektromobility – zabezpečenie dopravy (hromadnej, bicyklovej, atď.) s využitím vozidiel s elektrickým pohonom,
 • 2. zaistenie nabíjacích staníc elektromobilov na existujúcich parkoviskách,
 • 3. vybavenie existujúcich parkovísk digitálnymi dopravnými zariadeniami, napr. tabuľami s dynamickým obsahom s informáciou o počtoch voľných miest,
 • 4. označenie parkovísk typu „P&R“ s uvedením toho, aké dopravné prostriedky sú dostupné a na akých trasách je možné ich využiť.

Dĺžka realizácie projektu

Maximálne obdobie realizácie projektu je 18 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Medzinárodná spolupráca

Typ žiadateľa a výška podpory

Suma prostriedkov určená na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy predstavuje 3 000 000 EUR.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 92 200 000 900 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 92 200 000 900 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 92 200 000 900 000
samospráva 0 100 200 000 900 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 200 000 900 000
štátna správa 0 100 200 000 900 000

Lehota na predloženie dokumentov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí príspevku: dva mesiace odo dňa nasledujúceho po dátume zaslania Spoločným sekretariátom oznámenia spolu s listom obsahujúcim rozhodnutie Monitorovacieho výboru o schválení projektu na spolufinancovanie.

Ostatné informácie

Lehota na predloženie dokumentov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí príspevku: dva mesiace odo dňa nasledujúceho po dátume zaslania Spoločným sekretariátom oznámenia spolu s listom obsahujúcim rozhodnutie Monitorovacieho výboru o schválení projektu na spolufinancovanie.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom