• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO2-SC211-2019-54 - Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO2-SC211-2019-54 - Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 06. 09. 2019 do 31. 05. 2022
Poznámka Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2022:
 • 31.01.2022
 • 31.03.2022,
 • 31.05.2022.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR.

Podporované (oprávnené) aktivity

Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy.
Výstupom hlavnej aktivity musia byť nasledujúce metodiky/usmernenia:

 • socioekonomické metódy a nástroje pre integrované hodnotenie adaptačných opatrení a
 • nástroje pre rozhodovací proces – praktická príručka pre investorov.

Dĺžka realizácie projektu

 • nie je obmedzená.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Zmena klímy

Typ žiadateľa a výška podpory

 • štátny podnik
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
štátny podnik 0 100

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom