• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • OPKZP-PO2-SC211-2019-54 - Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO2-SC211-2019-54 - Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 06. 09. 2019 do 30. 04. 2020

Operačné programy

  • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

  • štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR.

Podporované (oprávnené) aktivity

Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy.
Výstupom hlavnej aktivity musia byť nasledujúce metodiky/usmernenia:

  • socioekonomické metódy a nástroje pre integrované hodnotenie adaptačných opatrení a
  • nástroje pre rozhodovací proces – praktická príručka pre investorov.

Dĺžka realizácie projektu

  • nie je obmedzená.

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Zmena klímy

Typ žiadateľa a výška podpory

  • štátny podnik
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
štátny podnik 0 100

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom