• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 - Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 - Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 26. 07. 2019 do 15. 11. 2019

Predmet podpory

Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe v oblasti skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických a odborných pracovníkov.

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

 • verejné vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu a viac rozvinutý región.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • podpora vytvárania cvičných škôl v rámci prípravy na povolanie učiteľa, prepojenia teoretického a praktického vzdelávania s dôrazom na prax študentov vrátane mentoringu a sieťovania informácií. z čoho vyplývajú nasledovné činnosti:
  • prax študentov učiteľských fakúlt – prax budúcich učiteľov,
  • stáž študentov študijných programov vysokých škôl pripravujúcich budúcich pedagogických a/alebo odborných zamestnancov,
  • tvorba podporných vzdelávacích materiálov pre pedagogických zamestnancov cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia,
  • riadenie/koordinácia projektu.

Dĺžka realizácie projektu

Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 18 mesiacov.
Maximálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 36 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • univerzity a vysoké školy
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
95 % 100 001 500 000
univerzity a vysoké školy 0 95 100 000 500 000

Oprávnené výdavky

521 - Mzdové výdavky (vrátane odmien za prácu vykonávanú mimo pracovného pomeru, platov, povinných odvodov za zamestnávateľa a iných zákonných náhrad)

  • Personálne výdavky interné - koordinačné činnosti
  • Personálne výdavky interné – odborné činnosti
352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám
  • Personálne výdavky interné – odborné činnosti
 • 910 - Jednotkové výdavky
  • štandardná stupnica jednotkových nákladov - prax študentov učiteľských fakúlt – prax budúcich učiteľov
 • 903 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky projektu ( nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)
  • Paušálna sadzba na nepriame výdavky vo výške 15 % oprávnených priamych nákladov na zamestnancov

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom