• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, sociálnej inklúzii a sociálnych inováciách
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, sociálnej inklúzii a sociálnych inováciách


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 24. 10. 2023 do 12. 01. 2024

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Poľsko

Územné obmedzenie

okresy Žilinského kraja: Okres Bytča, Okres Čadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Martin, Okres Námestovo, Okres Turčianske Teplice, Okres Žilina

Podporované (oprávnené) aktivity

Aktivity súvisiace s kultúrnym a prírodným dedičstvom alebo cestovným ruchom, ako napr.:

 • Podpora rozvoja cezhraničných konkurencieschopných/inovatívnych/integrovaných produktov/služieb/ponúk cestovného ruchu s cieľom posilniť úlohu kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji a sociálnom začlenení;
 • Zachovanie, sprístupnenie a propagácia hmotného a nehmotného kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného významu;
 • Vytváranie informačných a propagačných systémov cestovného ruchu, ktoré popularizujú podporovanú oblasť ako atraktívnu turistickú destináciu;
 • Budovanie ľudského kapitálu a zvyšovanie úrovne vedomostí, najmä pokiaľ ide o šírenie postupov udržateľného cestovného ruchu a požiadaviek Európskej zelenej dohody (vrátane nového európskeho Bauhausu) a digitálnych kompetencií.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Medzinárodná spolupráca

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
NNO, cirkev 0 80 10 000 80 000
samospráva 0 80 10 000 80 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 80 10 000 80 000
univerzity a vysoké školy 0 80 10 000 80 000
nezisková organizácia 0 80 10 000 80 000
združenie právnických osôb 0 80 10 000 80 000

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom