• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • PSK-MSVVS-007-2023-NP-ESF+ - Podpora odborného vzdelávania a prípravy v rámci iniciatívy Catching-up regions
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MSVVS-007-2023-NP-ESF+ - Podpora odborného vzdelávania a prípravy v rámci iniciatívy Catching-up regions


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 01. 12. 2023 do 15. 02. 2024

Predmet podpory

Cieľom výzvy je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávacieho prostredia v Banskobystrickom a Prešovskom kraji v rámci iniciatívy Európskej únie, Svetovej banky a Slovenskej republiky Catching-up regions (CURI) ako pomoc dobiehajúcim regiónom. Podpora je špecificky zameraná na prepájanie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, rozšírenie spolupráce so zamestnávateľmi, profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, zavedenie inkluzívnej kultúry a zlepšenie marketingových aktivít vybraných stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti krajov.
V kontexte vyššie uvedených aktivít projektov je podporovanou akciou „Podpora systémov kvality počiatočného OVP a pokračujúceho OVP“.

Operačné programy

  • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

  • Banskobystrický kraj
  • Prešovský kraj

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  • Banskobystrický samosprávny kraj
  • Prešovský samosprávny kraj

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom