• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 2. kvartál 2018

Predmet podpory

Lepšia pripravenosť a schopnosť reagovať na vplyvy zmenu klímy na miestnej, regionálnej a národnej úrovni pomocou osvetových aktivít a objektívnych informácií.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • subjekty územnej samosprávy
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany ŽP
 • nadácie v oblasti tvorby a ochrany ŽP
 • združenia FO a PO v oblasti tvorby a ochrany ŽP

Podporované oblasti

 • Zmena klímy

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom