Splníme Vám viac ako len 3 želania

Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 2. kvartál 2018

Predmet podpory

Lepšia pripravenosť a schopnosť reagovať na vplyvy zmenu klímy na miestnej, regionálnej a národnej úrovni pomocou osvetových aktivít a objektívnych informácií.

Operačné programy

  • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

  • subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
  • subjekty územnej samosprávy
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany ŽP
  • nadácie v oblasti tvorby a ochrany ŽP
  • združenia FO a PO v oblasti tvorby a ochrany ŽP

Podporované oblasti

  • Zmena klímy

Typ žiadateľa a výška podpory

  • NNO, cirkev
  • samospráva
  • príspevkové a rozpočtové organizácie

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom