• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 4. kvartál 2018

Operačné programy

  • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

- subjekty ústrednej správy - verejnoprávne ustanovizne

Územné obmedzenie

Slovenská republika okrem Bratislavského kraja

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Miestny rozvoj
  • Energetická efektívnosť
  • Obnoviteľné zdroje energie

Typ žiadateľa a výška podpory

  • samospráva
  • príspevkové a rozpočtové organizácie
  • univerzity a vysoké školy
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 95 70 000 000 000 999 999 999 900
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95 70 000 000 000 999 999 999 900
univerzity a vysoké školy 0 0 0 Nie je obmedzené

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom